0388997786

0788997738

Hệ thống chi nhánh
Hỗ trợ khách hàng
Download tài liệu
Tra cứu báo hành
Đại lý
wechat_image_20201006183242
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Khóa thông minh với các tính năng cao cấp

Công tắc thông minh

Sắp xếp
 • Công tắc cửa cuốn thông minh Tuya Zigbee mặt kính cường lực chống trầy

  Công tắc cửa cuốn thông minh Tuya Zigbee mặt kính cường lực chống trầy

  699.000
  899.000
  22 %
  * Tính năng sản phẩm:
  1. Kết nối Zigbee, điều khiển từ xa trên điện thoại thông qua app Tuya/ Smart Life
  2. Hẹn giờ bật tắt công tắc
  3. Cài đặt thời gian đếm ngược bật tắt công tắc
  4. Tạo ngữ cảnh thông minh liên kết với các thiết bị Tuya khác
  5. Hỗ trợ hệ thống giọng nói: Amazon alexa, Google Assistant, Maika
  6. Mặt kính cường lực 2.5D, chống trầy
  7. Tính năng tắt đèn nền và khoá cảm ứng
 • Công tắc cửa cuốn thông minh Tuya Zigbee viền nhôm cao cấp

  Công tắc cửa cuốn thông minh Tuya Zigbee viền nhôm cao cấp

  799.000
  999.000
  20 %
  * Tính năng sản phẩm:
  1. Kết nối Zigbee, điều khiển từ xa trên điện thoại thông qua app Tuya/ Smart Life
  2. Hẹn giờ bật tắt công tắc
  3. Cài đặt thời gian đếm ngược bật tắt công tắc
  4. Tạo ngữ cảnh thông minh liên kết với các thiết bị Tuya khác
  5. Hỗ trợ hệ thống giọng nói: Amazon alexa, Google Assistant, Maika
  6. Mặt kính cường lực 2.5D, chống trầy
  7. Tính năng tắt đèn nền và khoá cảm ứng
 • Công tắc cửa cuốn thông minh Tuya kết nối với WI-FI viền nhôm cao cấp

  Công tắc cửa cuốn thông minh Tuya kết nối với WI-FI viền nhôm cao cấp

  699.000
  990.000
  29 %
  * Tính năng sản phẩm:
  1. Kết nối WIFI, điều khiển từ xa trên điện thoại thông qua app Tuya/ Smart Life
  2. Hẹn giờ bật tắt công tắc
  3. Cài đặt thời gian đếm ngược bật tắt công tắc
  4. Tạo ngữ cảnh thông minh liên kết với các thiết bị Tuya khác
  5. Hỗ trợ hệ thống giọng nói: Amazon alexa, Google Assistant, Maika
  6. Mặt kính cường lực 2.5D, chống trầy
  7. Tính năng tắt đèn nền và khoá cảm ứng
 • Công tắc cửa cuốn thông minh Tuya kết nối với WI-FI mặt kính cường lực chống trầy

  Công tắc cửa cuốn thông minh Tuya kết nối với WI-FI mặt kính cường lực chống trầy

  599.000
  890.000
  32 %
  * Tính năng sản phẩm:
  1. Kết nối WIFI, điều khiển từ xa trên điện thoại thông qua app Tuya/ Smart Life
  2. Hẹn giờ bật tắt công tắc
  3. Cài đặt thời gian đếm ngược bật tắt công tắc
  4. Tạo ngữ cảnh thông minh liên kết với các thiết bị Tuya khác
  5. Hỗ trợ hệ thống giọng nói: Amazon alexa, Google Assistant, Maika
  6. Mặt kính cường lực 2.5D, chống trầy
  7. Tính năng tắt đèn nền và khoá cảm ứng
 • Công tắc cảm ứng thông minh 4 chạm Tuya Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  Công tắc cảm ứng thông minh 4 chạm Tuya Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  479.000
  958.000
  50 %
  * Tính năng sản phẩm:
  1. Kết nối WIFI, điều khiển từ xa
  2. Hẹn giờ bật tắt công tắc
  3. Cài đặt thời gian đếm ngược bật tắt công tắc
  4. Tạo ngữ cảnh thông minh liên kết với các thiết bị Tuya khác
  5. Hỗ trợ hệ thống giọng nói: Amazon alexa, Google Assistant
  6. Mặt kính cường lực 2.5D
  7. Mặt kính phẳng
  8. Bên trong được thiết kế bảo vệ bo mạch
 • Công tắc cảm ứng thông minh 3 chạm Tuya Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  Công tắc cảm ứng thông minh 3 chạm Tuya Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  459.000
  918.000
  50 %
  * Tính năng sản phẩm:
  1. Kết nối WIFI, điều khiển từ xa
  2. Hẹn giờ bật tắt công tắc
  3. Cài đặt thời gian đếm ngược bật tắt công tắc
  4. Tạo ngữ cảnh thông minh liên kết với các thiết bị Tuya khác
  5. Hỗ trợ hệ thống giọng nói: Amazon alexa, Google Assistant
  6. Mặt kính cường lực 2.5D
  7. Mặt kính phẳng
  8. Bên trong được thiết kế bảo vệ bo mạch
 • Công tắc cảm ứng thông minh 2 chạm Tuya Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  Công tắc cảm ứng thông minh 2 chạm Tuya Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  439.000
  878.000
  50 %
  * Tính năng sản phẩm:
  1. Kết nối WIFI, điều khiển từ xa
  2. Hẹn giờ bật tắt công tắc
  3. Cài đặt thời gian đếm ngược bật tắt công tắc
  4. Tạo ngữ cảnh thông minh liên kết với các thiết bị Tuya khác
  5. Hỗ trợ hệ thống giọng nói: Amazon alexa, Google Assistant
  6. Mặt kính cường lực 2.5D
  7. Mặt kính phẳng
  8. Bên trong được thiết kế bảo vệ bo mạch
 • Công tắc cảm ứng thông minh 1 chạm Tuya Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  Công tắc cảm ứng thông minh 1 chạm Tuya Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  419.000
  838.000
  50 %
  * Tính năng sản phẩm:
  1. Kết nối WIFI, điều khiển từ xa
  2. Hẹn giờ bật tắt công tắc
  3. Cài đặt thời gian đếm ngược bật tắt công tắc
  4. Tạo ngữ cảnh thông minh liên kết với các thiết bị Tuya khác
  5. Hỗ trợ hệ thống giọng nói: Amazon alexa, Google Assistant
  6. Mặt kính cường lực 2.5D
  7. Mặt kính phẳng
  8. Bên trong được thiết kế bảo vệ bo mạch
 • Công tắc cảm ứng thông minh 4 phím lõm chạm Tuya Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  Công tắc cảm ứng thông minh 4 phím lõm chạm Tuya Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  519.000
  1.038.000
  50 %
  * Tính năng sản phẩm:
  1. Kết nối WIFI, điều khiển từ xa
  2. Hẹn giờ bật tắt công tắc
  3. Cài đặt thời gian đếm ngược bật tắt công tắc
  4. Tạo ngữ cảnh thông minh liên kết với các thiết bị Tuya khác
  5. Hỗ trợ hệ thống giọng nói: Amazon alexa, Google Assistant
  6. Mặt kính cường lực 2.5D
  7. Mặt kính lõm, tạo cảm giác khi nhấn
  8. Bên trong được thiết kế bảo vệ bo mạch
 • Công tắc cảm ứng thông minh 3 phím lõm chạm Tuya Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  Công tắc cảm ứng thông minh 3 phím lõm chạm Tuya Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  489.000
  987.000
  50 %
  * Tính năng sản phẩm:
  1. Kết nối WIFI, điều khiển từ xa
  2. Hẹn giờ bật tắt công tắc
  3. Cài đặt thời gian đếm ngược bật tắt công tắc
  4. Tạo ngữ cảnh thông minh liên kết với các thiết bị Tuya khác
  5. Hỗ trợ hệ thống giọng nói: Amazon alexa, Google Assistant
  6. Mặt kính cường lực 2.5D
  7. Mặt kính lõm, tạo cảm giác khi nhấn
  8. Bên trong được thiết kế bảo vệ bo mạch
 • Công tắc cảm ứng thông minh 2 phím lõm chạm Tuya Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  Công tắc cảm ứng thông minh 2 phím lõm chạm Tuya Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  459.000
  938.000
  51 %
  * Tính năng sản phẩm:
  1. Kết nối WIFI, điều khiển từ xa
  2. Hẹn giờ bật tắt công tắc
  3. Cài đặt thời gian đếm ngược bật tắt công tắc
  4. Tạo ngữ cảnh thông minh liên kết với các thiết bị Tuya khác
  5. Hỗ trợ hệ thống giọng nói: Amazon alexa, Google Assistant
  6. Mặt kính cường lực 2.5D
  7. Mặt kính lõm, tạo cảm giác khi nhấn
  8. Bên trong được thiết kế bảo vệ bo mạch
 • Công tắc cảm ứng thông minh 1 phím lõm chạm Tuya Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  Công tắc cảm ứng thông minh 1 phím lõm chạm Tuya Wi-Fi/ Bluetooth 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  429.000
  858.000
  50 %
  * Tính năng sản phẩm:
  1. Kết nối WIFI, điều khiển từ xa
  2. Hẹn giờ bật tắt công tắc
  3. Cài đặt thời gian đếm ngược bật tắt công tắc
  4. Tạo ngữ cảnh thông minh liên kết với các thiết bị Tuya khác
  5. Hỗ trợ hệ thống giọng nói: Amazon alexa, Google Assistant
  6. Mặt kính cường lực 2.5D
  7. Mặt kính lõm, tạo cảm giác khi nhấn
  8. Bên trong được thiết kế bảo vệ bo mạch
 • Công tắc cảm ứng thông minh 4 chạm phím lõm Tuya Zigbee 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  Công tắc cảm ứng thông minh 4 chạm phím lõm Tuya Zigbee 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  609.000
  1.038.000
  41 %
  * Tính năng sản phẩm:
  1. Điều khiển từ xa
  2. Hẹn giờ bật tắt công tắc
  3. Cài đặt thời gian đếm ngược bật tắt công tắc
  4. Tạo ngữ cảnh thông minh liên kết với các thiết bị Tuya khác
  5. Hỗ trợ hệ thống giọng nói: Amazon alexa, Google Assistant
  6. Mặt kính cường lực 2.5D
  7. Mặt kính lõm, tạo cảm giác khi nhấn
  8. Bên trong được thiết kế bảo vệ bo mạch
 • Công tắc cảm ứng thông minh 3 chạm phím lõm Tuya Zigbee 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  Công tắc cảm ứng thông minh 3 chạm phím lõm Tuya Zigbee 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  599.000
  998.000
  39 %
  * Tính năng sản phẩm:
  1. Điều khiển từ xa
  2. Hẹn giờ bật tắt công tắc
  3. Cài đặt thời gian đếm ngược bật tắt công tắc
  4. Tạo ngữ cảnh thông minh liên kết với các thiết bị Tuya khác
  5. Hỗ trợ hệ thống giọng nói: Amazon alexa, Google Assistant
  6. Mặt kính cường lực 2.5D
  7. Mặt kính lõm, tạo cảm giác khi nhấn
  8. Bên trong được thiết kế bảo vệ bo mạch
 • Công tắc cảm ứng thông minh 2 chạm phím lõm Tuya Zigbee 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  Công tắc cảm ứng thông minh 2 chạm phím lõm Tuya Zigbee 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  569.000
  958.000
  40 %
  * Tính năng sản phẩm:
  1. Điều khiển từ xa
  2. Hẹn giờ bật tắt công tắc
  3. Cài đặt thời gian đếm ngược bật tắt công tắc
  4. Tạo ngữ cảnh thông minh liên kết với các thiết bị Tuya khác
  5. Hỗ trợ hệ thống giọng nói: Amazon alexa, Google Assistant
  6. Mặt kính cường lực 2.5D
  7. Mặt kính lõm, tạo cảm giác khi nhấn
  8. Bên trong được thiết kế bảo vệ bo mạch
 • Công tắc cảm ứng thông minh 1 chạm phím lõm Tuya Zigbee 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  Công tắc cảm ứng thông minh 1 chạm phím lõm Tuya Zigbee 3.0 mặt kính 2.5D viền nhôm (phiên bản 2023)

  539.000
  918.000
  41 %
  * Tính năng sản phẩm:
  1. Điều khiển từ xa
  2. Hẹn giờ bật tắt công tắc
  3. Cài đặt thời gian đếm ngược bật tắt công tắc
  4. Tạo ngữ cảnh thông minh liên kết với các thiết bị Tuya khác
  5. Hỗ trợ hệ thống giọng nói: Amazon alexa, Google Assistant
  6. Mặt kính cường lực 2.5D
  7. Mặt kính lõm, tạo cảm giác khi nhấn
  8. Bên trong được thiết kế bảo vệ bo mạch
2 3 » ( 3 )

Công tắc Cảm ứng Smart Life

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI HOT MỖI NGÀY

Đừng bỏ lỡ hàng ngàn sản phẩm từ chương trình siêu hấp dẫn

Chi Tiêu Hiệu Quả

Đa dạng sản phẩm và dịch vụ
Chất lượng cao với giá ưu đãi

An Tâm Khi Mua Sắm

Sản phẩm, hàng hóa chính hãng
Thanh toán tiện lợi

Dịch Vụ Chu Đáo

Giao hàng nhanh trong 24h
Hotline phục vụ cả T7 và CN

Địa chỉ (TP.HCM)

Bảo hành và đổi trả hàng (TP.HCM)

 • 702 Song hành Xa lộ Hà Nội, P. Hiệp Phú, Q9, TP. HCM

CHI NHÁNH 2

(đang cập nhật)

CHI NHÁNH 3

(đang cập nhật)

dangkythongbao

iohome.vn